ASuBiH kamp – Bosanska Krupa

ASuBiH kamp – Bosanska Krupa

Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini (ASuBiH) u periodu od 28.06. do 01.07. ove godine, u Una Kampu kod Bosanske Krupe, organizirala je obuku i druženje za 40 srednjoškolaca iz svih dijelova Bosne i Hercegovine.

Susret je osmišljen tako da istovremeno bude i sastanak i obuka, ali i kamp. Četrdeset srednjoškolaca iz Bosne i Hercegovine imali su priliku da se druže i razmijene ideje sa svojim vršanjacima, ali i da steknu nova znanja i iskustva.

Prva dva dana učesnici sastanka prezentirali su dosadašnji rad svojih lokalnih timova, radili su na izradi akcionih planova za dalji rad, ali i nakratko se dotakli tema kao što su liderstvo, timski rad, namicanje sredstava, komunikacijske vještine, odnosno svih tema sa kojima se susreću u radu sa ASuBiH-om.

Preostala dva dana bila su predviđena za temu „Upravljanje projektnim ciklusom“, gdje su učesnici imali priliku naučiti kako prepoznati problem, odrediti ciljeve i sve ostale segmente projektne aplikacije kao i to kako naučiti korake same realizacije projekta, odnosno evaluacije. Pored ovog edukativnog dijela, nije nedostajalo ni zabave i druženja. Priroda i mladost zasigurno su dobitna kombinacija izjavio je Peter-Josip Bevanda, PR Manager.

Izuzetno smo ponosni na ove mlade ljude koji su sudjelovali na Kampu ASuBiH-a 2012. godine, jer toliko entuzijazma, dobre volje, snage, mladosti odavno nismo vijdeli na jednom mjestu. Pogotovo, jer su to mladi iz cijele Bosne i Hercegovine, oba entiteta, iz 22 općine Bosne i Hercegovine, ističe Bevanda.

Također, želimo istaknuti i naše donatore i sponzore ovog hvale vrijednog projekta, bez kojih bi bilo nemoguće provesti realizaciju ovog projekta, a to su: gospodin Armin Halitović, načelnik Općine Bosanka Krupa, Scüler Helfen Leben – SHL, ICEI i IPSIA kao i Premingeru koji je bio zaslužan za osježavajuća pića tokom radionica.

Rezultat projekta
Sastanak svih koordinatora i planiranje buduće strategije za rad. Edukacija koordinatora na temu „Upravljanje projektnim ciklusom“

Broj srednjoškolaca uključenih u projekat
40 direktno 483 indirektno

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *