ASuBiH raspisuje konkurs za 4 dopunska člana/ice Upravnog odbora i novog/u predsjednika/cu

ASuBiH raspisuje konkurs za 4 dopunska člana/ice Upravnog odbora i novog/u predsjednika/cu

Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini raspisuje konkurs za 4 dopunska/e člana/ice Upravnog odbora i novog/u predsjednika/cu koji se biraju na mandat od jedne godine.

Popunjavanjem obrasca u nastavku iskazujete želju za rad u Upravnom odboru Asocijacije srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini. Molimo Vas da pažljivo pročitate informacije u nastavku:

ASuBiH je nevladina, nestranačka i nepolitička organizacija koja okuplja srednjoškolce iz cijele države. ASuBiH radi na principu lokalnih timova te trenutno okuplja timove u 61  lokalnoj zajednici sa više od 1400  članova i članica.

Kandidati koji se žele prijaviti moraju ispunjavati sljedeće uslove:

– da su državljani Bosne i Hercegovine;

– da pohađaju srednju školu na području Bosne i Hercegovine;

– da nisu aktivisti/kinje neke od političkih partija;

– da je član/ica lokalnog tima ASuBiH-a u mjestu boravka ili školovanja

Da biste se prijavili za ovu poziciju potrebno je da ispunite sva pitanja aplikacije u nastavku i dostavite na mail konkurs@asubih.ba  do 20.9.2018. godine, do 23:59 sati.

Nepotpune, neblagovremene te prijave sa uvredljivim i pogrdnim sadržajem neće se uzeti u razmatranje.

Konkurs će biti otvoren do 20. septembra/rujna, a rezultati istog biti će objavljeni na našoj web stranici www.asubih.ba 25. septembra/rujna, nakon ćega ćemo kontaktirati kandidate i kandidatkinje koji će se predstavljati Generalnoj skupštini, a koja će biti održana u periodu od 12. do 14. oktobra 2018. godine u Sarajevu.

Aplikacija-za-dopunu-Upravnog-odbora-ASuBiH-a
Aplikacija-za-novog-predsjednika-ASuBiH-a

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *