ASuBiH: Donirano 1120 knjiga u sklopu projekta “Poplava optimizma… jer samo takvu poznajemo”

Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini organizovala je „Književno veče“ u JU Biblioteka Maglaj, 14.05.2015., kao i „Književni dan“ ispred Narodne biblioteke u Šamcu, 15.05.2015. godine. „Književno veče“ i „Književni dan“održani su u sklopu projekta “Poplava optimizma… jer samo takvu poznajemo”, a uz finansijsku podršku Fondacije Schüler Helfen Leben. Projekat se ciljano provodi u Maglaju i Šamcu, kao gradovima koji [...]

Read more...