Promo Bus

Promo bus

Promo bus je bila kampanja dvije partnerske organizacije ASuBiH-a i ONAuBiH-a sprovedena u 17 gradova Bosne i Hercegovine (Sarajevo, Mostar, Neum, Goražde, Foča, Banjaluka, Doboj, Zenica, Tuzla, Brčko, Bijeljina, Bihad, Novi Grad, Livno, Široki Brijeg i Trebinje). Direktni rezultat ove kampanje je bio 350 novih članova, a više od 10 000 srednjoškolaca je informisano i upoznato sa radom i [...]

Read more...