Eksterna matura: Spreman katalog pitanja

Eksterna matura: Spreman katalog pitanja

Eksterna-matura-1024x768Podsjećamo učenike na katalog pitanja, koji je objavljen na web stranici Ministarstva u februaru 2013. godine. Eksterna matura se polaže isključivo na osnovu pitanja sadržanih u katalogu. Matura se polaže pismenim putem. Svi učenici polažu eksternu maturu iz istog predmeta u istom terminu.

Polaganje ispita iz jednog predmeta traje 90 minuta.
Ako učenik zakasni na početak ispita manje od 30 minuta, može pristupiti polaganju ispita, ali vrijeme polaganja ispita mu se ne produžuje.
Dragi učenici, pred vama je vikend za koji se nadamo da ćete, bar jednim dijelom, iskoristiti za provjeravanje znanja kroz katalog pitanja, koji sadrži i odgovore na sva postavljena pitanja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *