Livno: Osnovano Vijeće mladih

Livno: Osnovano Vijeće mladih

Na osnovu Zakona o mladima Federacije Bosne i Hercegovine osnovano je Vijeće mladih općine Livno.

Za predsjednika Vijeća izabran je Danko Rimac, za predsjednicu Skupštine izabrana je Ivana Perković, a za predsjednika Nadzornog odbora Niko Duvnjak.

Na sjednici Upravnog odbora članovi su raspravljali o planu i programu Vijeća mladih koje je potrebno što prije donijeti kako bi se Vijeće registriralo kao udruženje.

Osnovna je uloga Vijeća da poboljša rad mladih i motivira ih na aktivnije sudjelovanje u radu izvršne i zakonodavne vlasti, istaknuto je na sjednici Upravnog odbora.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *