Lokalci iz Bijeljine učestvovali u kampanji “Budi građanin/građanka”

Lokalci iz Bijeljine učestvovali u kampanji “Budi građanin/građanka”

529534_241956425941248_1431405007_nČlanovi lokalnog tima Asocijacije srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini iz Bijeljine danas su na trgu Kralja Petra I Karađorđevića u Bijeljini – na simboličan način dali podršku kampanji “Građanin/građanka prije svega – za Bosnu i Hercegovinu bez diskriminacije”. Koalicija protiv ustavne diskriminacije “Jednakost” nastala je u decembru 2012. godine, sa ciljem da okupi organizacije civilnog društva, formalne i neformalne grupe, te pojedince i pojedinke koji/e žele zajedničkim naporima raditi na ukidanju svih ustavnih diskriminacija u BiH koje počivaju na etničkom principu. Koalicija “Jednakost” za konačni cilj ima ukidanje svih ustavnih i zakonskih diskriminacija u Bosni i Hercegovini baziranih na etničkoj pripadnosti, uz izjednačavanje prava svih grupacija koje se ne izjašnjavaju kao konstitutivni narodi sa pravima konstitutivnih naroda, kao i izjednačavanje prava svih pripadnika/ca konstitutivnih naroda na cijeloj teritoriji BiH. Ukratko, cilj Koalicije “Jednakost” jeste potpuna jednakopravnost svih građana/ki BiH na cijeloj teritoriji BiH.

Naš lolakni tim je razmijenio kontakt podatke sa organizatorima kampanje u svrhu dalje saradnje.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *