Lokalni tim Goražde na prezentaciji projekta Youth reconciliation ambassadors

Lokalni tim Goražde na prezentaciji projekta Youth reconciliation ambassadors

Youth reconciliation ambassadors ili Mladi ambasadori pomirenja je intezivni program podržan od strane Omladinskog odbora za obrazovanje iz Beograda i glavnog finansijera Britanske ambasade u Beogradu a jedna od učesnica ovog programa kao i dobitnica medalje ambasadora pomirenja je i naša sugrađanka Amina Herak. Ona je sinoć u prostoriji Vijeća mladih Goražde u suradnji sa lokalnim timom Asocijacije srednjoškolaca u BiH održala prezentaciju projekta YRA ali i korake koje je neophodno ostvariti na putu regionalnog pomirenja. Učesnici edukacije su pokazali veliko zanimanje za ovu temu i rado iznosili svoja mišljenja.

Ovaj program koji već prerasta u tradiciju, u decembru 2012. godine okupio je 20 mladih ljudi koji dolaze iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Kosova.

yra_amina10

Učesnici su okončali 2012. godinu sa dobijanjem titula ambasadora pomirenja, certifikata o učešću ali su dobili i zadatke koje moraju ispuniti pri povratku u svoje države. Ti zadaci su pisanje eseja na temu koju učesnici sami odaberu a tiče se regionalnog pomirenja, održavanje predavanja, edukacija, prezentacija kao i medijsko pojavljivanje kako bi se i šira javnost upoznala sa ovim projektom. Eseji učesnika YRA pri završetku programa će biti sakupljeni i objavljeni u knjizi koja će biti promovisana u državama BiH, Kosovo, Srbija i Velika Britanija.

Da bi se postigao cilj koji je u ovom slučaju regionalno pomirenje, ključni akteri na tom putu svakako su mladi ljudi. Oni trebaju ulagati u sebe i svoje obrazovanje prije svega, razviti što je moguće više vještina, jer samo nepristrasnim, profesionalnim i pozitivnim pristupom određenim situacijama i problematici može se uticati na neke promjene.

Učešće na YRA programu svakako pokazuje spremnost i volju mladih ljudi iz regiona da budu dio velike promjene koja svakako mora i treba da dođe. A što se tiče prezentacije koju sam održala u Goraždu, moram priznati da sam i više nego zadovoljna odzivom srednjoškolaca koji su sa velikim interesovanjem diskutovali na ovu temu, i pokazali zavidan stepen znanja o ovoj problematici, kaže Amina Herak.

Iskreno se nadam da će neko od njih biti jedan od potencijalnih učesnika i dobitnik medalje ambasadora pomirenja na slijedećoj regionalnoj konferenciji YRA u Beogradu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *