LT Breza: ” Životna škola”

LT Breza: ” Životna škola”

Primjer pozitivne priče iz lokalne zajednice Breza jeste profesorica Aščerija Suada. Dolazi i z susjednog grada, Ilijaša i predaje stručne ekonomske predmete u MSŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“. Zbog svog načina rada i prenošenja znanja na učenike važi za jednog od najboljih profesora u ovoj školi. Pored toga, omiljena je zbog svog ophođenja prema učenicima, svakog tretira jednako. Osim što je jako dobra u svom poslu, ona učenike uči i „životnu školu“. Učenike savjetuje kako postati kvalitetna osoba, nezavisna od drugih. Uči nas da se borimo za svoja prava i da se ne bojimo reći svoje mišljenje. Trudi se ostvariti komunikaciju sa svim učenicima, pružiti svima pažnju i sa svima razgovarati kao profesor, kao roditelj i kao prijatelj.
Profesorica Suada je jedan od profesora s kojom učenici imaju jako dobru saradnju. Trudi se pronaći zajednički jezik sa svojim učenicima i time nas motivisati za trud u školi.

Takođe, u saradnji sa učenicima organizuje dodatne i dopunske časove nekoliko puta sedmično. Na tim časovima, ne samo da sa učenicima ponavlja pređeno gradivo nego i razgovara sa svakim pojedinačno, pokušavajući da dopre i od svakog učenika izvuče najbolje. Ova profesorica je primjer ostalim profesorima o ophođenju prema učenicima. Razumije nas ako imamo loš dan, ali zahtjeva da nadoknadimo ono što smo propustili jer je to za naše dobro.

Nadamo se da i u ostalim gradovima imate primjer “pozitivne priče“. Nekoga kao što je naša profesorica Suada, ali i da to nije jedina pozitivna priča vaše lokalne zajednica. Kod nas u Brezi imamo još mnogo pozitivnih primjera, ali smo ovu profesoricu izdvojili kao jedan od najboljih.

[dot_recommends]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *