Nastavno osoblje 25 srednjih škola u Kantonu Sarajevo educirat će se za rad sa djecom s posebnim obrazovnim potrebama

Nastavno osoblje 25 srednjih škola u Kantonu Sarajevo educirat će se za rad sa djecom s posebnim obrazovnim potrebama

Predstavnici Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i udruženja “Život s Down syndromom” potpisali su danas Protokol o saradnji sa direktorima 25 srednjih škola iz Kantona Sarajevo koji će učestvovati u realizaciji projekta „Podizanje kompetencija profesora srednjih škola za rad sa djecom s posebnim obrazovnim potrebama”.
Ovaj projekt edukacije nastavnog osoblja započelo je resorno ministarstvo u saradnji sa UNICEF-om s ciljem unapređenja inkluzivnog obrazovanja djece s posebnim obrazovnim potrebama.

Prema riječima stručne savjetnice za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje u resornom kantonalnom ministarstvu Lamije Husić ovo je prvi put da se profesori i nastavnici u srednjim školama na sistemski način educiraju kako prihvatiti i obučavati djecu u inkluzivnom obrazovanju. Riječ je o sveobuhvatnom projektu u čiju realizaciju će svaka škola uključiti direktora, jednog pedagoga i po pet nastavnika.

“Nastavni kadar će proći odgovarajuću edukaciju koja će obuhvatiti zakonske osnove o pravima djece i obavezama institucija, međunarodne prakse, kao i praktične mehanizme inkluzije sa uputama profesionalaca koji se bave ovom problematikom”, naglasila je Husić.

“Edukacija će trajati ukupno 50 sati, nakon čega će uslijediti i testiranje koje će pokazati koliko su nastavnici ozbiljno i kvalitetno pristupili ovom zadatku“ dodala je, napominjući da će implementaciju projekta pratiti Prosvjetno-pedagoški zavod KS.
Predsjednica Udruženja “Život s Down sindromom” Sevdija Kujović ističe da se radi o sveobuhvatnom projektu u koji neće biti uključena samo djeca sa Down sindromom, nego sva djeca s posebnim obrazovnim potrebama, kojih u srednjim školama ima više od 200.

Direktorica Gimnazije Dobrinja Sabija Miskin, u kojoj nastavu pohađa šestoro djece s posebnim obrazovnim potrebama, ocijenila je da je ovo značajan i potreban edukativni program kako bi se djeci pružila najbolja pomoć.

Obuka nastavnika počet će 07. maja ove godine, a zbog školskih obaveza u ovom periodu, dio edukacije biće prebačen i u narednu školsku godinu.

Projekt implementira Udruženje „Život sa Down syndromom“ uz finansijsku podršku UNICEF-a.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *