Novi kolač

Novi kolač

Početkom 2013. godine ASuBiH je dobio još jednu produženu ruku, Lokalni tim Jajce. Na incijativu naše koordinatorice Žužić Azre u decembru 2012. godine, grupa srednjoškolaca odlučila je postati dio velike zajednice u Bosni i Hercegovini, te samim tim se upoznati sa pravima i mogućnostima srednjoškolaca u našoj državi i šire. Svjesni činjenice kako našoj zajednici zaista nedostaje grupa aktivista kako bi dodala boje na sivo platno našeg grada, u ASuBiH-u smo vidjeli odličnu priliku za ostvarivanje naših ideja. Do sada smo održali prezentaciju ASuBiH-a i predstavili se školi, te smo zajedno sa NVO iz Jajca podržali i aktivno učestvovali u nedavno održanoj akciji One Billion Rising. Lokalni tim trenutno broji 16 aktivnih članova koji u budućem periodu planiraju nastaviti sa svojim aktivnostima promovišući mlade i njihova prava.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *