Obrazovanje u EU

Obrazovanje u EU

253108_606167802743015_697728765_nAsocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini je nevladina,neprofitna i nepolitička organizacija čiji je cilj da zastupa i promovira sve srednjoškolce u BiH. Lokalni tim Mostar je ogranak Asocijacije srednjoškolaca u BiH i od 2010. godine svojim aktivnim djelovanjem radi sve projekte koji su bili sastavni dio Asocijacije.

Od ove godine tim počinje sa većim samostalnim projektima i u tom duhu je 23.02.2013. godine u sali hotela „Bristol“ održana prezentacija na temu „Obrazovanje u EU“. Lokalni tim se potrudio da okupi predstavnike srednjih škola u Mostaru s ciljem edukacije mladih na temu obrazavanja u EU kao i upoznavanja s radom Lokalnog tima Mostar. Velik broj srednjoškolaca se odazvao ali se ništa manje nije ni očekivalo s obzirom na temu prezentacije. Sama prezentacija se nije samo bazirala obrazovanjem u EU, uspješno su se povukle paralele sa obrazovanjem u BiH s ciljem da se stvori realna slika naše države barem što se obrazovnog sistema tiče.

“Putem fokus grupa potaknuli smo interakciju između mladih i tako im još više približili tu tematiku. Prisutni su imali priliku da saznaju nešto više o samoj Asocijaciji, spomenuti su i neki od najprestižnijih univerziteta u Evropi kao i IB (International Baccalaureate)  program kojim raspolaže UWC u Mostaru.” – istakla je Aldina Puce, PR manager lokalnog tima Mostar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *