Obuka “Fundraising”

Obuka “Fundraising”

Članovi Upravnog odbora ASuBiH-a su proveli još jedan radni vikend. Naime, prisustovali smo obuci pod nazivom „Fundraising“ zajedno sa našom partnerskom organizacijom ONAuBiH, 25. i 26.02.2012. godine u Sarajevu u SHL House.

Tokom ova 2 dana, gore navedene organizacije su imale priliku da se detaljnije upoznaju što je to fundraising, monitoring i evaluacija, kako napisati dobar i kvalitetan projekt, kod kojih donatora možemo aplicirati, na koji način aplicirati, kako nastupiti na sastanku sa budućim potencijalnim donatorom, itd.

Tokom ove radionice, ASuBiH je smislio dva projekta, koje smo upravo preko ove radionice dorađivali, i učili kako treba pisati projekat.

Na sastanku je iz obje organizacije prisustovalo 12 članova UO, naš koordinator za ove gore dvije navedene organizacije Adis Gušo, kao i trener Jasmin Bešić, izvršni direktor Instituta za mlade „Kult“.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *