Omladinska banka Goražde

Omladinska banka Goražde

Omladinska banka je program čiji je cilj povećati učešće mladih u procesima lokalnog razvoja ruralnih sredina kroz dodjelu bespovratnih novčanih sredstava projektima koje pokreću i vode neformalne grupe mladih.
Fondacija Mozaik u saradnji sa 31 općinom u BiH podržava rad Omladinskih banaka Bosanska Krupa, Bosanski Petrovac, Bugojno, Brod, Cazin,
Goražde, Kladanj, Konjic, Lopare, Odžak, Pelagićevo, Petrovo, Prozor-Rama, Živinice, Modriča, Mrkonjić Grad, Šekovići, Tešanj, Usora, Vukosavlje, Zvornik, Doboj Jug, Gornji Vakuf-Uskoplje, Kotor Varoš, Kozarska Dubica, Novi Grad, Novi Travnik, Srbac, Šipovo, Zavidovići i Žepče.

omladinska_banka

Omladinskom bankom Goražde uz podršku Fondacije Mozaik i Općine Goražde upravlja deset članova odbora, mladi od 15 do 30 godina koji su
izabrani na javnom pozivu i edukovani da vode program malih grantova i koji imaju ulogu na osnovu prioriteta i potreba mladih, da raspisuju konkurse i odlučuju o finansiranju projekata neformalnih grupa mladih u općini Goražde. Program ‘Omladinske banke BiH’ ima za cilj da poveća učešće mladih u razvoju lokalnih zajednica kroz aktivnu ulogu u procesima donošenja odluka, te pružanje podrške aktivnostima mladih u njihovim zajednicama kroz dodjelu bespovratnih novčanih sredstava projektima neformalnih grupa mladih. Fond za projekte mladih u 2013. godini iznosi 15.000 KM koji zajednički obezbjeđuju Fondacija Mozaik od USAID-a i Općina Goražde. Aplicirati mogu neformalne grupe mladih od 15 do 30 godina (minimum pet mladih osoba mora biti aktivno uključeno u pripremu i realizaciju projekta) koji žive na području općine Goražde.

Oni koji imaju ideje i sposobni su da poboljšaju uslove života mladih u sredini u kojoj žive, mladi koji su aktivni i imaju volju, prijatelje, komšije i druge koji su spremni da zavrnu rukave i urade nešto za sebe i svoju zajednicu.
Projekti kojima se aplicira trebaju biti u iznosu od 500 KM do 2000 KM i period realizacije treba biti između 15.06. – 30. 09. 2013. godine, dodala je koordinatorica OB Goražde.

Omladinska banka Goražde ima otvoren poziv za prijedloge projekata od 04. 03. do 15. 04. 2013. godine.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *