„Različiti, a isti“ – Seminar o multikulturalnosi u BiH

„Različiti, a isti“ – Seminar o multikulturalnosi u BiH

Tema ovog seminara bila je multikulturalnost u Bosni i Hercegovini i predstavlja dio projekta: “Dugoročni kurs o interetničkoj saradnji i toleranciji” koju sprovodi Omladinski klub “Pod istim suncem” iz Jablanice. Održan je u Sarajevu od 26. do 28. aprila 2013. godine u Hostel City Centar.

Osnovni cilj bio razbijanje predrasuda i negativnih razmišljanja u pogledu različitih nacionalnosti. Ali, ovo svakako nije kraj programa. Problem nacionalizma u BiH nažalost još uvijek zauzima značajno mjesto, stoga ovu priču treba što više potencirati i raditi upravo na ovakvim projektima koji se nalaze u rukama mladih ljudi, poruka je učesnika seminara.

Na ovom seminaru učestvovalo je 15 mladih ljudi iz BiH od kojih je bilo i članova Lokalnih timova ASuBiH Sarajevo, Visoko i Banja Luka.

a2

– Svakako da su učesnici ovog projekta osobe koje ne pristaju na nacionalizam. Ali suština leži u tome da se ovdje nalaze mlade osobe iz većeg dijela BiH, koje će nakon usvojenog znanja na seminaru, djelovati u svojoj lokalnoj zajednici, a samim tim ispunjava se i misija projekta, izjavila je za Selma Čelik, koordinator projekta „Razliciti, a isti“ koje je već godinu dana aktivna članica Loakalnog tima ASuBiH Sarajevo.

Financijska sredstva za ovaj projekat donirala je Američka ambasada u BiH.

Nadamo se da će učesnici ovog projekta slijediti Selmin dobar primjer i raditi u svojim lokalnim zajednicama na sirenju tolerancije među mladim ljudima. Želimo njima i Selmi dosta uspjeha u daljenjem radu.

a1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *