Uspješno odrađena prva radna godina Lokalnog tima Cazin

Uspješno odrađena prva radna godina Lokalnog tima Cazin

Završena je školska godina, te se LOKALNI TIM CAZIN osim slavljem prve godine rada, može pohvaliti  uspješnim radom. Naime, početkom školske godine 2012/2013. LOKALNI TIM CAZIN je krenuo sa realizacijom svog prvog projekta – Prezentacija ASuBiH-a u svim srednjim školama. Odmah po završetku promocije LOKALNI TIM CAZIN je brojao 35 članova iz tri srednje škole. Formiran je i Upravni odbor lokalnog tima Cazin koji se pokazao kao dobro usklađena grupa srednjoškolaca različitih dobnih starosti i smjerova obrazovanja.
Samo u prvom polugodištu LOKALNI TIM CAZIN je realizovao 10 projekata,a neki od njih su :
–       Radionica na temu „Mladi i sex u 21. stoljeću“ u JU „Gimnazija“, Cazin
–       Bajramska kolačijada, a od zarađenog novca smo kupili majice
–       Međunarodni Dan srednjoškolaca – okrugli sto na temu „Kvalitetno obrazovanje je viza za budućnost“
–       Postali smo i dobri prijatelji  sa razredom djece s poteškoćama u razvoju s kojima smo se često družili i išli u posjetu načelniku.
Drugo polugodište nije bilo ništa manje aktivno od prvog, a posvetili smo pažnju i obilježavanju određenih svjetskih datuma: poput Dana poezije, po gradu smo dijelili citate našim sugrađanima i s njima razgovarali o bh.pjesnicima.
Radna godina je zaključena sa učešćem u projektu Prijatelji bez granica. “Prijatelji bez granica“ je projekat kojeg financira Američka ambasada, a sastoji se od nekoliko etapa. Prva etapa je bila online edukacija i jedna edukacija u Sarajevu za nosioce projekta u lokalnim zajednicama, potom je uslijedila i sama razmjena kao najvažniji dio ovog projekta. Proveli smo tri nezaboravna dana s našim gošćama iz Novog Grada. Drugi ciklus razmjene kreće u septembru kada i mi idemo u Novi Grad. Potom će se svi učesnici projekta družiti na završnoj manifestaciji u Sarajevu, kada će biti predstavljen i kratki film o mladima u BiH i volonterizmu. Važno je pomenuti da smo tokom ovog projekta ostvarili dobru suradnju s UM „Stari grad“ i Općinom Cazin.
Na kraju ove uspješne radne godine članovi LOKALNOG TIMA CAZIN idu na zasluženi odmor, a u septembru sa novim članovima ćemo pokušati utjecati na status srednjoškolaca u Općini Cazin, koji je trenutno samo zadovoljavajući.
Ja, kao koordinatorica LOKALNOG TIMA CAZIN, sam iznimno zadovoljna aktivnim učešćem mladih iz cijele Općine Cazin koji su udružili snage i ponudili odlične ideje.
Smatram da možemo i puno više,te da ćemo uspješno realizovati i mnogo zahtjevnije projekte koje smo naumili.

ASuBiH

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *