Volonterizam je dobar za dušu, ali spašava i od srčanih bolesti

Volonterizam je dobar za dušu, ali spašava i od srčanih bolesti

Biti volonter je dobro za srce kao i za dušu, tvrde istraživači. Nova studija pokazala je da ljudi koji volontiraju i u mlađoj dobi imaju zdraviji kardiovaskularni sitem koji čuva njihov organizam od srčanih bolesti.
130226094 Volonterizam je dobar za dušu, ali spašava i od srčanih bolesti

Studija je ponudila dokaze za ovo na osnovu eksperimenta koji je proveden nad volonterima koji su učestvovali u programima društvene zajednice. Volontirali su 10 sedmica i potom je analizirano njihovo zdravlje. Eksperti su utvrdili da ulaganje energije u pružanje pomoći drugima ne samo da čini da se ljudi osjećaju dobro već i da ima pozitivne efekte na fizičko zdravlje.

“Volonterima se povećala empatija, altruistično ponašanje te mentalno zdarvlje što itetako utiče na kardiovaskularno zdravlje”, rekla je istraživačica Hannah Schreier.

Eksperti su pratili zdravlje volontera – adolescenata dok su radili na British Columbia univerzitetu u Vancouveru.

U istraživanju je učestvovalo 106 tinejdžera iz vankuverskih srednjih škola koji su bili podijeljeni u dvije grupe-oni koji su volontirali 10 sedmica i oni koji su čekali na volonterski rad.

Istraživači su im izmjerili indeks tjelesne mase koji utiče na zdravlje srca, te nivo holesterola prije i poslije istraživanja.

Također ispitano je njihovo smopouzdanje, mentalno zdravlje, raspoloženje i empatiju.

Volonteri su radili jedan sat sedmično u osnovnim školama. Nakon 10 sedmica imali su niži nivo holesterola i indeks tjelesne mase u odnosu na one koji su čekali da počnu volontirati.

“Ohrabrujuće je to da socijalni angažman poboljšava zdravlje adolescenata”, rekala dr. Schreier.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *