Форум о запошљавању младих

Форум о запошљавању младих

Члан Управног одбора Асоцијације средњошколаца у БиХ, Александра Матић, присуствовала је првом Форуму о запошљавању младих, одржаном у Сарајеву, 13.6.2012.
Форум је окупио водеће актере у области запошљавања у циљу покушаја стварања бољих прилика за запошљавање младих.
Статистички подаци изнесени на Fоруму су шокантни и показују да је незапосленост младих стално у порасту, те да је тај број 2011. износио 57,9%.
Један од главних закључака Fорума је да се мора мијењати систем вриједности, те утицати на младе да не теже запослењу искључиво у државној управи, занемарујући друге области.

Главна тема Fорума је промовисање младих, приватних и иницијатива цивилног друштва које налазе конкретна рјешења за запошљавање младих.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *