Konkurs

Asocijacija srednjoškolaca u BiH raspisuje konkurs za prijem u radni odnos Projektnog koordinatora/icu

Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini raspisuje konkurs  za prijem u radni odnos za poziciju:

Projektni koordinator/ica

Tražimo komunikativnu osobu sa izraženim organizacijskim vještinama, spremnu na stalnu komunikaciju i dinamičan rad sa srednjoškolcima. Ovo je pozicija sa punim radnim vremenom koja zahtjeva posvećenost kandidata/kinje, bazirana u našoj kancelariji u Sarajevu te podrazumijeva ugovor o radu na duži vremenski period. Projekat ima za cilj da se zalaže za povećanje nivoa uključenosti srednjoškolaca u procesima donošenja odluka koji utječu na njihov status u društvu. Kroz različite vrste aktivnosti želimo istražiti, informisati, motivisati i osnažiti srednjoškolce kako bi preuzeli vodeće uloge u kreiranju dijaloga i postizanje konsenzusa sa relevantnim akterima za njihove trenutne potrebe.

Projektni koordinator/ica odgovoran/na je za upravljanje projektom uključujući koordinaciju i dovršavanje projekta na vrijeme unutar okvira projekta. Postavlja rokove i odgovoran/na je za nadziranje i sumiranje napretka projekta. Priprema i arhivira izvještaje sa svih aktivnosti koji su vezani za projekat te redovno izvještava predsjednika o statusu projekta.

 

Molimo sve zainteresovane kandidate da pošalju svoj CV i motivaciono pismo te minimalno dvije relevantne preporuke do 17.5.2020. godine do 18:00 sati na e-mail asocijacijasrednjoskolaca@gmail.com.

Nepotpune aplikacije i aplikacije poslane poslije predviđenog roka nećemo uzimati u razmatranje.

Više informacija o samoj poziciji možete pronaći ovdje.”