Edo Kanlić predsjednik Asocijacije srednjoškolaca u BiH

Edo Kanlić predsjednik Asocijacije srednjoškolaca u BiH

Na petoj Generalnoj skupštini ASuBiH- a u Bihaću imenovana su tri nova člana Upravnog odbora ASuBiH-a, Nedžad Kamenica, Petra Ivanić i Munir Halvadžija koji će u narednoj godini zajedno sa ostalim sedam članova voditi ovu Asocijaciju.

Dosadašnji predsjednik ove asocijacije, predao je svoju dužnost, novom predsjedniku, Edu Kanliću, koji će narednu godinu dana voditi ovaj tim ka uspjehu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *