Forum

Od danas imamo i forum na našoj Facebook stranici. Forum se nalazi sa lijeve strane ispod ASuBiH loga. Trenutno je otvorena jedna tema u kojoj tražimo Vaše mišljenje u vezi sa ASuBiH Radio, a u buduće će taj forum biti za svakoga. Svako će moći da otvori neku temu koja ga zanima i o tome razgovarati sa svim srednjoškolcima u BiH. Zbog lakšeg pristupa i manje komplikacija pri logiranju, odlučili smo se da forum bude na Facebook stranici gdje većina srednjoškolaca ima profil. Forum se nalazi na:

http://apps.facebook.com/forumforpages/221635307892187/166368a2-e507-47e8-ba79-efed3b372d2b/0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *