Izvještaj sa I kvartalnog sastanka

Izvještaj sa I kvartalnog sastanka

U periodu od 10.03 – 11.03.2012. godine, u SHL kući u Sarajevu, održan je I kvartalni sastanak članova Upravnog odbora ASuBiH- a i ONAuBiH- a sa SHL-om Sarajevo.

Neke od tema kojima su članovi Upravnog odbora ASuBiH- a razgovarali su: osvrt na protekle mjesece, trenutne i buduće aktivnosti za naredna tri mjeseca, Općina Stari Grad i još mnogobrojne teme.

 

Na ovom sastanku je prisustovalo 5 članova Upravnog odbora ASuBiH- a, 6 članova Upravnog odbora ONAuBiH- a, office manager- ice iz obje organizacije, kao i SHL- ov koordinator za ove gore dvije spomenute organizacije, Adis Gušo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *