Priprema srednjoškolaca za tržište rada

Priprema srednjoškolaca za tržište rada

Centar za informisanje, savjetovanje i obuku (CISO) Tuzla, kao dio Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, u okviru redovnih aktivnost realizovao je dvodnevni seminar u prostorijama CISO centra Tuzla, 18. i 19. jula 2012. godine, sa učenicima srednjih škola sa područja općine Tuzla, koji su aktivni volonteri u raznim organizacijama kao i aktivisti Asocijacije srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini.

Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini (ASuBiH) je nevladina, nestranačka i nepolitička organizacija koja okuplja sve srednjoškolce kao i sva vijeća učenika srednjih škola u Bosni i Hercegovini. Osnovni cilj je pobošljanje statusa srednjoškolaca u BiH kroz njihova prava i zastupanje njihovih ideja.

Karijerni savjetodavci CISO centra Tuzla upoznali su prisutne o načinima i mogućnostima informiranja u cilju povećanja konkurentnosti na tržištu rada. Motivaciona obuka sadržavala je teme pisanja propratnog pisma, životopisa, samoprocjene, vještine potrebne za konkurentnost na tržištu rada, značaj verbalne i neverbalne komunikacije, te pripreme za kvalitetniji pristup i intervju sa potencijalnim poslodavcima. S obzirom da je obuka održana sa grupom srednjoškolaca, pored radionice kao pripreme za što kvalitetniju konkurentnost na tržištu rada, ista je prilagođena te se može iskoristiti i za trenutne aktivnosti srednjoškolaca, odnosno apliciranja i predstavljanja organizacijama, udruženjima i asocijacijama u cilju sticanja iskustva, mogućnostima stipendiranja i volontiranja.

Motivaciona obuka bila je interaktivnog karaktera, gdje je pored razmjene iskustava teoretska obuka bila upotpunjena i praktičnim primjerima, vježbama i različitim iskustvima, te i na taj način omogućava srednjoškolcima da uz teoretsko, na kraju svog školovanja budu bogatiji i za praktično iskustvo, čime postaju konkurentniji i kvalitetniji na tržištu rada.
Tokom izvođenja motivacione obuke naglasak je stavljen na važnost volontiranja i sam aktivizam mladih ljudi.

Centar za informisanje, savjetovanje i obuku mladih (CISO) centar Tuzla je dio Programa zapošljavanja i zadržavanja mladih (YERP), finansiran sredstvima španskog Fonda za dostizanje milenijumskih razvojnih ciljeva MDG-F, a koji zajednički provodi pet UN agencija: UNDP, UNICEF, UNV, IOM, UNFPA, u partnerstvu sa Ministarstvom civilnih poslova BiH, Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, entitetskim ministarstvima za rad i obrazovanje, Agencijom za statistiku, Federalnim zavodom za zapošljavanje, kantonalnim službama za zapošljavanje i drugim relevantnim institucijama.

Budući da velika konkurentnost na tržištu rada zahtijeva konstantnu informiranost, permanentan rad na sebi, cijeloživotno i aktivno učenje u oblasti različitih profesija, CISO centar (Centar za informiranje, savjetovanje i obuku mladih) Tuzla je mjesto gdje možete dobiti sve potrebne informacije u samom centru ili putem FB stranice.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *