Promo bus

Promo bus

ASuBiH - Promo BusPromo bus je bila kampanja dvije partnerske organizacije ASuBiH-a i ONAuBiH-a sprovedena u 17 gradova Bosne i Hercegovine (Sarajevo, Mostar, Neum, Goražde, Foča, Banjaluka, Doboj, Zenica, Tuzla, Brčko, Bijeljina, Bihad, Novi Grad, Livno, Široki Brijeg i Trebinje). Direktni rezultat ove kampanje je bio 350 novih članova, a više od 10 000 srednjoškolaca je informisano i upoznato sa radom i ciljevima Asocijacije srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini. Obzirom da je Asocijacija bila novoosnovana organizacija željela je prije svega promovisati svoj rad, ali i pronaći nove aktiviste i partnere za buduće aktivnosti. Kao jednu od kreativnijih metoda odabran je upravo Promo bus, te su predstavnici ASuBiH-a diretno na ulicama bosanskohercegovačkih gradova imali priliku da motivišu i uključe što veći broj srednjoškolaca.

Rezultat projekta
Rezultat projekta je 350 novih članova Asocijacije, te više od 10 000 građana informiranih o radu i ciljevima Asocijacije

Broj srednjoškolaca uključenih u projekat
33 direktno
10 000 indirektno

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *