“Sajam ideja”

“Sajam ideja”

Dana 23.11.2011.godine su članovi Lokalnog Tima Sarajevo: Lejla Hero, Mirna Vujović i Marija Pudarić (koordinator LT-a)
učestvovali na “Sajmu ideja” organizacije infohouse kao dijela projekta VOLONTIRAJ KREDITIRAJ.
Članovi LT-a su bili pozvani kao gosti ove manifestacije, kao i predstavnici same Asocijacije srednjoškolaca u BiH.
Predstavljali su ASuBiH kroz štand koji je bio omogućen od strane organizatora i u trajanju od 11:00h do 16:00h u prostorijama
Doma mladih u Sarajevu.
Kroz ovo gostovanje predstavnici su bili u mogućnosti da lobiraju za nove Lokalne Timove unutar BiH, nove članove Lokalnog Tima Sarajevo,
kao što su i učesnici sajma lobirali za mogućnost saradnje i članstva u ASuBiH-u kroz fomiranje LT-ova.
Uz to se ovo uzelo kao mogućnost promoviranja same asocijacije kao i upoznavanje javnosti sa njenim radom, što se iskoristilo do maksimuma
dijeljenjem promo materijala i izajvom koju je Marija Pudarić dala za IMF Radio i za TVSA.
Poršku su predstavnici dobili i od članova Upravnog Odbora  ASuBiH-a,koju su bili prisutni u skolpu timova svoje škole, kao i od predsjednika asocijacije Emira Serdarevića.
Predstavnici mogu istaći da je javnost veoma pozitivno reagovala na rad asocijacije, te da je većinom već bila upućena u dosadašnje aktivnosti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *