Srednjoškolci iz regije vs. poroci

Srednjoškolci iz regije vs. poroci

Prema posljednjem istraživanju koje je 2011. godine provela Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti “Vita” iz Novog Sada, u Srbiji i Crnoj Gori je 81 posto ispitanih srednjoškolaca pilo alkohol, dok je u BiH 76 posto do svoje 17 godine to učinilo. Pri tom je 73 posto ispitanika u Srbiji, 60 posto u BiH i 55 posto u Crnoj Gori navelo konzumiranje alkohola kao uobičajenu aktivnost koju najčešće upražnjavaju prilikom izlazaka i druženja.

73 posto ispitanika u Srbiji, 60 posto u BiH i 55 posto u Crnoj Gori je navelo konzumiranje alkohola kao uobičajenu aktivnost koju najčešće upražnjavaju prilikom izlazaka i druženja.

“Rezultati istraživanja su pokazali da su u značajnoj mjeri prisutni rizični oblici ponašanja mladih, prije svega u dijelu zloupotrebe alkohola i pušenja, a zatim i zloupotrebe psihoaktivnih supstanci i kockanja, kao i to da su rizični oblici ponašanja kod srednjoškolaca u Srbiji nešto izraženiji u odnosu na ispitanike iz BiH i Crne Gore”, ocijenio je direktor bolnice Milan Vlaisavljević.

Istraživanje je pokazalo da su srednjoškolci u Srbiji u većoj mjeri okruženi drogom u odnosu na njihove vršnjake u BiH i Crnoj Gori, a na to ukazuju podaci da 41 posto ispitane djece poznaje nekoga u neposrednom okruženju ko konzumira droge. Taj procenat u Crnoj Gori je 38, a u BiH 24 posto.

Vlaisavljević je naveo kao najdominantniju zabludu kod ispitnih srednjoškolaca u Crnoj Gori (64 posto) i Srbiji (58,3 posto) podjelu na takozvane lake i teške droge, dok najrealniji stav u vezi tog pitanja imaju srednjoškolci iz BiH gdje je ova zabluda prisutna kod 39 posto ispitanika.

“Neadekvatan stav po ovom pitanju dovodi do smanjene kritičnosti prema psihoaktivnim supstancama i samim tim većeg rizika od njihove zloupotrebe”, rekao je Vlaisavljević i dodao da dodatno zabrinjava nezainteresovanost srednjoškolaca za temu bolesti zavisnosti.

Prema njegovoj ocjeni, takvi stavovi mladih mnogu da upućuju na nedovoljan broj kvalitetnih programa prevencije koji bi na adekvatan način animirali i pripremili mlade na neke od najvećih rizika i izazova odrastanja u savremenom društvu.

Istraživanje bolnice “Vita” je pokazalo i da, uprkos zakonu o zabrani prodaje cigareta maloljetnicima, svaki drugi ispitani srednjoškolac tvrdi da je probao cigarete, od čega je 56 posto u Srbiji nastavilo redovno da puši. U BiH je taj procenat 30 posto, a u Crnoj Gori iznosi 23 posto.

U Srbiji 29 posto ispitanih srednjoškolaca tvrdi da igra igre na sreću, u odnosu na 18 posto njihovih roditelja. U BiH kocka se 27 posto djece i 10 posto roditelja, dok u Crnoj Gori roditelji upražnjavaju igre na sreću za šest posto više u odnosu na njihovu djecu.

I pored zakonske regulative, 72,7 posto srednjoškolaca u BiH, 71 posto u Crnoj Gori i 48,5 posto u Srbiji navodi kladionice kao najdominantniji oblik igara koji upražnjavaju. U sve tri države po polarnosti slijede loto i bingo, dok su u značajnoj mjeri u Srbiji zastupljeni i poker aparati i rulet.

Komparativno istraživanja koje je provela Specijalna bolnica “Vita” rađeno je na uzorku od 914 srednjoškolaca, prosječne starosti 17 godina iz Srbije, Crne Gore i BiH.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *