Stari Grad rekao DA projektima, a Vi?

Stari Grad rekao DA projektima, a Vi?

Kao što smo pisali prethodnih dana, Upravni odbor Asocijacije srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini pripremao je realizaciju projekta „Upravljanje projektnim ciklusom“ kojeg je podržala Općina Stari Grad Sarajevo.
Nakon dugih priprema, sa realizacijom projekta se počelo 15.12. Dvadeset i pet srednjoškolaca koji pohađaju srednju školu ili žive na području općine Stari Grad Sarajevo okupili su se u „Hostel City Center“ u Sarajevu, odakle su se uputili u zgradu Ekonomskog fakulteta Univerziteta Sarajevo gdje je otpočela obuka. Upoznati su sa osnovama upravljanja projektnim ciklusom, a najveći akcenat je bio na pisanju projektne aplikacije.
Srednjoškolci su na kreativan način kroz rad u grupama napisali 5 projektnih aplikacija. Rad u grupama doprinio je tome da svako iskaže svoje mišljenje i da aktivno utiče na produkte rada. I drugi dan druženja, 16.12. učesnici su jedni drugima prezentovali ideje, diskutovali i sami uočavali svoje greške u aplikacijama.
Na samom kraju učesnici obuke dobili su certifikate kojima se potvrđuje da su uspješno prošli obuku na temu „Upravljanje projektnim ciklusom“. I pored jako dobre radne atmosfere, nije nedostajalo ni zabave i druženja. Srednjoškolci su još jednom pokazali i da mladi znaju i za ozbiljnost u radu, ali da nisu ni zaboravili zabavu koja je sastavni dio mladosti.
Poražavajuća činjenica je da jako mali broj učesnika obuke aktivno učestvuje u radu neke nevladine organizacije, a u svom izlaganju istakli su da je pasivnost jako dugo izražena na području ove sarajevske općine. Podrška koju je Općina Stari Grad Sarajevo ukazala ASuBiH-u svakako je veliki znak da će se trenutno stanje o pitanju volonterizma promijeniti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *