UNV predstavlja brošuru o volontiranju u BiH

UNV predstavlja brošuru o volontiranju u BiH

U duhu napora da promoviše volonterizam kao mogućnost za razvoj i angažovanje u zajednici , Program UNV-a u Bosni i Hercegovini sa zadovoljstvom predstavlja brošuru o volontiranju u BiH.

Cilj brošure je da informiše korisnike o tome šta jeste volontiranje, a šta nije, kako bi volonterski rad trebao biti organizova, te kako se i sami mogu uključiti.

Ograničeni tiraži brošure će biti dostupni u CISO centrima i partnerskim organizacijama ili je u PDF formatu možete preuzeti na UNV.ba web stranici.

(unv.ba)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *