UPRAVNI ODBOR 2017-19

MATEA BRKIĆ

PREDSJEDNICA
matea.brkic@asubih.ba

ZERINA HUBJER

KOMUNIKACIJE I ODNOSI SA JAVNOŠĆU
zerina.hubjer@asubih.ba

BILAL SOFTIĆ

ČLAN UPRAVNOG ODBORA
bilal.softic@asubih.ba

EMA TUTIĆ

ČLAN UPRAVNOG ODBORA
ema.tutic@asubih.ba

LUKA RAMLJAK

ČLAN UPRAVNOG ODBORA
luka.ramljak@asubih.ba

SELMA TURČINOVIĆ

ČLAN UPRAVNOG ODBORA
selma.turcinovic@asubih.ba

RIAD ČILIĆ

ČLAN UPRAVNOG ODBORA
riad.cilic@asubih.ba

ARSLAN ARNAUTOVIĆ

ČLAN UPRAVNOG ODBORA
arslan.arnautovic@asubih.ba

AMILA ČENGIĆ

ČLAN UPRAVNOG ODBORA
amila.cengic@asubih.ba

AZRA DŽAFERBEGOVIĆ

OFFICE MANAGER

UPRAVNI ODBOR 2017-19

VALERIJA BLAGOJEVIĆ

PREDSJEDNICA 2017/2018

ZERINA HUBJER

KOMUNIKACIJE I ODNOSI SA JAVNOŠĆU

IKBALA MAKIĆ

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

BILAL SOFTIĆ

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

SARA ČURIĆ

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

RIAD ČILIĆ

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

SELMA TURČINOVIĆ

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

AMILA ČENGIĆ

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

MAJDA AVDIĆ

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

DIN FERIZOVIĆ

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

AZRA DŽAFERBEGOVIĆ

OFFICE MANAGER

UPRAVNI ODBOR 2015-17

ADNA SOKOLOVIĆ

PREDSJEDNICA 2016/2017

AMAR KUNDALIĆ

ČLAN UO, PREDSJEDNIK 2015/2016

FARUK GUTIĆ

KOMUNIKACIJE I ODNOSI SA JAVNOŠĆU

FARUK TOPUZ

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

AMINA ČELIKOVIĆ

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

VALERIJA BLAGOJEVIĆ

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

MILJAN ĐURICA

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

NEDIM ALIBEGOVIĆ

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

AZRA DŽAFERBEGOVIĆ

OFFICE MANAGER

UPRAVNI ODBOR 2013-15

MILICA ŠLJIVIĆ

ČLAN UO, PREDSJEDNICA 2014/2015

HAJRUDIN SOLAK

ČLAN UO, PREDSJEDNIK 2013/2014

ADIS PUŠČULOVIĆ

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

AMILA BRIČIĆ

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

AMRA MEMAGIĆ

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

EMIR ZULEJHIĆ

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

AMAR KAVGIĆ

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

HARIS SELMANOVIĆ

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

NEDŽAD KAMENICA

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

SAMIR MAHMIĆ

OFFICE MANAGER

UPRAVNI ODBOR 2011-13

EDO KANLIĆ

ČLAN UO, PREDSJEDNIK 2012/2013

DINO BEŠIĆ

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

TARIK MORANJKIĆ

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

NEDŽAD KAMENICA

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

ADISA ČOLAKOVIĆ

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

PETRA IVANOVIĆ

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

MUNIR HALVADŽIJA

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

SAMIR MAHMIĆ

OFFICE MANAGER

UPRAVNI ODBOR 2009-11

ADNAN VEHABOVIĆ

ČLAN UO, PREDSJEDNIK 2009/2010

SANDRA VELETIĆ

ČLAN UO, PREDSJEDNICA 2010/2011

ADNAN BARUČIJA

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

EDITA VELIĆ

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

EMINA GOLETIĆ

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

ALDIN ALIĆ

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

UPRAVNI ODBOR 2007-09

FARUK

ČLAN UO, PREDSJEDNIK 2008/2009

NEDIM KRAJIŠNJIK

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

ADNAN PRIPOLJAC

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

SPOMENKA NIKIĆ (BOROVIĆ)

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

MILANA REGOJEVIĆ

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

IVICA HRKAĆ

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

VLASTA VALAN GLIŠIĆ

ČLAN UPRAVNOG ODBORA