Upravni odbor

UPRAVNI ODBOR 2017-19

null

Matea Brkić

Predsjednica

null

Zerina Hubjer

KOMUNIKACIJE I ODNOSI SA JAVNOŠĆU

null

UNA KARABEG

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

null

Bilal Softić

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

null

Ema Tutić

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

null

Luka Ramljak

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

null

SELMA TURČINOVIĆ

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

null

Riad Čilić

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

null

Arslan Arnautović

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

null

AMILA ČENGIĆ

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

null

AZRA DŽAFERBEGOVIĆ

International Officer

UPRAVNI ODBOR 2017-19

null

Valerija Blagojević

PREDSJEDNICA 2017/2018

null

Zerina Hubjer

Komunikacije i odnosi sa javnošću

null

Ikbala Makić

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

null

Bilal Softić

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

null

Sara Čurić

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

null

Riad Čilić

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

null

Selma Turčinović

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

null

Amila Čengić

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

null

Majda Avdić

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

null

Din Ferizović

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

null

Azra Džaferbegović

Office Manager

UPRAVNI ODBOR 2015-17

null

Adna Sokolović

PREDSJEDNICA 2016/2017

null

Amar Kundalić

Član UO, Predsjednik 2015/2016

null

Faruk Gutić

Komunikacije i odnosi sa javnošću

null

Faruk Topuz

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

null

Amina Čeliković

ČLAN UPRAVNOG ODBORA

null

Valerija Blagojević

Član Upravnog odbora

null

Miljan Đurica

Član Upravnog odbora

null

Nedim Alibegović

Član Upravnog odbora

null

Azra Džaferbegović

Office Manager

UPRAVNI ODBOR 2013-15

null

Milica Šljivić

Član UO, Predsjednica 2014/2015
null

Hajrudin Solak

Član UO, Predsjednik 2013/2014
null

Adis Puščulović

Član Upravnog odbora
null

Amila Bričić

Član Upravnog odbora
null

Amra Memagić

Član Upravnog odbora
null

Emir Zulejhić

Član Upravnog odbora
null

Amar Kavgić

Član Upravnog odbora
null

Haris Selmanović

Član Upravnog odbora
null

Nedžad Kamenica

Član Upravnog odbora
null

Samir Mahmić

Office Manager

UPRAVNI ODBOR 2011-13

null

Edo Kanlić

Član UO, Predsjednik 2012/2013
null

Dino Bešić

Član Upravnog odbora
null

Tarik Moranjkić

Član Upravnog odbora
null

Nedžad Kamenica

Član Upravnog odbora
null

Adisa Čolaković

Član Upravnog odbora
null

Petra Ivanović

Član Upravnog odbora
null

Munir Halvadžija

Član Upravnog odbora
null

Samir Mahmić

Office Manager

UPRAVNI ODBOR 2009-11

null

Adnan Vehabović

Član UO, Predsjednik 2009/2010
null

Sandra Veletić

Član UO, Predsjednica 2010/2011
null

Adnan Baručija

Član Upravnog odbora
null

Edita Velić

Član Upravnog odbora
null

Emina Goletić

Član Upravnog odbora
null

Aldin Alić

Član Upravnog odbora

UPRAVNI ODBOR 2007-09

null

Faruk Trgić

Član UO, Predsjednik 2008/2009
null

Nedim Krajišnjik

Član Upravnog odbora
null

Adnan Pripoljac

Član Upravnog odbora
null

Spomenka Nikić (Borović)

Član Upravnog odbora
null

Milana Regojević

Član Upravnog odbora
null

Ivica Hrkać

Član Upravnog odbora
null

Vlasta Valan Glišić

Član Upravnog odbora