Volonterstvo, građansko društvo i omladinski aktivizam

Volonterstvo, građansko društvo i omladinski aktivizam

Članovi Upravnog odbora AsuBiH- a, zajedno sa članovima Upravnog odbora ONAuBiH- a, su u periodu od 09.12.2011. godine, do 11.12.2011. godine prisustovali radionici pod nazivom „Volonterstvo, građansko društvo i omladinski aktivizam“ u SHL kući u Sarajevu.

09.12.2011. godine, održan je radni sastanak sa njihovim koordinatorom Adisom Gušom (SHL). Na tom sastanku se pričalo o problemima ovih dviju spomenutih organizacija i kako efikasno i bezbolno riješiti te probleme, Naravno, pričali smo i o realizovanom projektu 17.11., kao i koje su nam buduće aktivnosti.

10.12. – 11.12.2011. godine smo započeli sa radionicom pod nazivom „Volonterstvo, građansko društvo i omladinski aktivizam“. Tema ove radionice je bila vrlo zanimljiva, korisna i na kraju krajeva poučna. Mnogi od nas su volonteri, ali nikad nisu bili upoznati sa pojmom „volonterizam“. Podatak koji nas je šokirao jeste taj da je samo 5% građana u BiH volontiralo ili imalo doticaja sa volonterstvom.
Drugi dio radionice se odnosio na „Građansko društvo“. Tu smo bili upoznati što je to „građansko društvo“, tko ga čini, i od kojih je sektora sačinjeno.

Treći dio radionice bio je namjenjem za „Omladinski aktivizam“. Razovarali smo o tome šta je to za nas, kakvu ulogu trenutno ima u BiH, a kakvu bi trebao imati. Bolje smo bili upoznati samim radom kroz „Omladinski aktivizam“. Nismo ni svijesni koliko je „Omladinski aktivizam“ u susjednim i evropskim zemljama razvijen, dok se kod nas to pokušava na svaki mogući način „sakriti“.

Na ovoj radionici je bilo prisutno 14 članova Upravnog odbora iz obje spomenute organizacije i SHL koordinator Adis Gušo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *